Hunter programatori

Mozak sistema je programator. Hunter programatori pamte / memorišu svi potrebni podaci o početnom vremenu navodnjavanja, dužini trajanja navodnjavanja po zonama, te danima ili intervalima za navodnjavanje.

Na njega su spojeni i senzori koji obustavljaju navodnjavanje u slučaju kiše, te opcionalno i jakog vjetra i mraza. Nova generacija Hunter senzora mjeri jačinu sunčevog zračenja, temperaturu i relativnu vlagu te šalje podatke programatoru koji automatski usklađuje tranjanje navodnjavanja.

„Hunter“ sistemi daju i mogućnost spajanja programatora na brojnim dislociranim površinama na upravljanje preko PC-a u uredu ili stanu.
Slijede elektromagnetni ventili koji primaju signal sa programatora te otvaraju i zatvaraju protok vode.

Postavljaju se u tipske ventilske šahte / kutije sa poklopcem u nivou tla.

Vodu emitiraju prskači, kap na kap linije ili posebne kapaljke. Prskači i cjevovod su ukopani u zemlju i vrh prskača je u ravnini tla, kada sistem miruje prskači se ne vide. U zadano vrijeme programator daje signal elektromagnetnim ventilima za otvaranje.

Pritisak vode podiže vertikalno pomični dio prskača (pop-up) iz zemlje, te vrše funkciju navodnjavanja u programiranom trajanju.

Ukoliko se radi o dinamičkim prskačima pritisak vode pokreće zupčasti mehanizam koji vrši rotaciju vrha glave prskača. A ugao rotacije se namješta, ovisno od modela prskača, najčešće od 40° do 360°.

Vrstom prskača,

te tipom promjenjive dizne / mlaznice određuje se domet / radius prskača i količina vode. Prskači se postavljaju tako da dolazi do preklapanja mlazeva iz više prskača, sa više strana. Čime se osigurava ravnomjerna pokrivenost i visoka kvaliteta navodnjavanja.

Kap na kap linije su cijevi, najčešće promjera 16 mm sa ugrađenim kapljačama. Kapaljkama te se postavljaju nadzemno ili se veoma malo ukopavaju u zemlju.

Kada i koliko dugo navodnjavati određuje se prema slijedećim faktorima:

a) Instalirani kapaciteti (količina vode) prema karakteristikama prskača, a zvisno o vrsti prskača, dometu ili radijusu, dizni i pritisku vode.

Instalirani kapacitet čini zbroj svih prskača u jednoj zoni.

b) Veličini površine koja se pokriva – navodnjava, znači prskanjem ili kapanjem,
c) Karakteristikama tla i bilja
d) Klimatskim faktorima
e) Karakteristikama izvora vode (pritisak / protok)

Zvisno o tome projktant ili dizajner navodnjavanja određuje položaj i vrstu prskača i kap po kap linije, količinu vode po zoni, broj zona, količinu vode po četvornom metru površine za navodnjavanje. I to prema vrstama biljnog materijala, te određuje interval rada i dužinu trajanja rada svake zone. Također prema hidrauličkom proračunu određuje profil cijevovoda.

Vrši se proračun optimalne količine vode jer proračunato automatsko navodnjavanje znatno štedi vodu u odnosu na ručno / manualno zalijevanje, tako da ugrađeni HUNTER automatski sistem sam sebe i otplaćuje.

hunter-programatori
hunter-programatori